Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het levenOpname en opslag van informatie in water

10 november
2009

Volgens een aantal wetenschappers, van wie de Japanse Masuru Emoto waarschijnlijk één van de meest bekende is, kan water informatie uit de omgeving registreren, vastleggen en overbrengen. Maar welke omgevingsfactoren kan het water allemaal opnemen? En via welk mechanisme wordt de informatie waargenomen en opgeslagen? En op welke manier kan achteraf worden vastgesteld welke gegevens zich in het water bevinden?

Registratie

Uit één van de eerste en bekendste experimenten van Emoto bleek dat water gevoelig is voor geschreven woorden. Wanneer een papiertje met ‘idioot’ op een flesje water werd geplakt, ontstonden er na invriezing chaotische, lelijke kristallen in het water en wanneer het flesje werd gelabeld met de tekst ‘liefde en dankbaarheid’, resulteerde dit in het meest sierlijke kristal. De taal waarin de tekst werd opgeschreven, het lettertype en de inkt leken daarbij van ondergeschikt belang.

Daarnaast is water volgens Emoto ook gevoelig voor de locatie waar het vandaan komt. In stedelijk kraanwater bevinden zich slechts vormloze patronen, terwijl zuiver, vers water uit een bergbeek of gletsjer mooie, sneeuwvlokachtige kristallen bevat. Wanneer nabij de waterbron diamanten worden gewonnen, laat het water diamantstructuren zien en kristallen in Lourdeswater lijken op een rozenkrans. Evenzo veroorzaken foto’s en afbeeldingen van locaties of gebeurtenissen toepasselijke kristallen wanneer ze aan water getoond worden.

Ook wordt water beïnvloed door het gesproken woord, gedachtes, muziek, meditatie en gebed. Vriendelijke woorden, licht klassieke muziek van Mozart en positieve intenties leiden tot schoonheid, en het inzegenen van water uit vervuilde steden kan er voor zorgen dat er alsnog mooie kristallen ontstaan. Emoto raadt het daarom aan om voedsel altijd te zegenen alvorens het te nuttigen. Scheldwoorden en heavy metal muziek leiden beide tot hetzelfde resultaat: chaotische, misvormde kristallen.

Uit een experiment met rijst blijkt overigens dat negeren nog erger kan zijn dan uitschelden: de korrels die geen aandacht kregen bleken eerder te verrotten dan de korrels die dagelijks belachelijk werden gemaakt. Korrels die iedere dag werden bedankt begonnen na een maand te gisten, wat leidde tot een zachte, plezierige geur.

Mechanisme

Maar hoe wordt de informatie uit teksten, afbeeldingen, gebeden en muziek in het water opgenomen? Volgens Emoto moet voor dit mechanisme gekeken worden naar één van de meest elementaire bouwstenen van materie: het atoom. Het atoom bestaat uit een kern van protonen en neutronen en een wolk van elektronen die met grote snelheid om de kern heen draaien. Het unieke vibratiepatroon dat door deze roterende beweging ontstaat, ofwel het ‘magnetisch resonantie veld’, noemt Emoto ‘hado’, en volgens hem is hado de bron van alle energie.

Alle tastbare dingen in de wereld hebben een unieke vibratie. Zelfs woorden, die volgens Emoto oorspronkelijk zijn ontstaan naar trillingen in de natuur, hebben onafhankelijk van de taal waaruit zij afkomstig zijn een vibratiepatroon overeenkomstig hun betekenis. De meeste frequenties van de vibraties om ons heen liggen buiten ons vermogen om te kunnen zien, horen of voelen, maar op het niveau van subatomaire deeltjes kunnen zij wel waargenomen worden. Het menselijk lichaam, water, en al het andere op de aarde is daardoor gevoelig voor vibraties die worden gecreëerd door gedachtes, geluiden en emoties.

Effecten

In veel van Emoto’s experimenten maakt hij hado zichtbaar door het water na behandeling te bevriezen en bij vijf graden onder nul met een microscoop te onderzoeken op gevormde ijskristallen. Kristallen zijn vaste stoffen, waarin atomen en moleculen via ordelijke rasterstructuren met elkaar zijn verbonden, en de processen op atomair niveau voor het blote oog zichtbaar worden. Deze kristallen worden vervolgens gefotografeerd en beoordeeld op hun esthetische schoonheid: een proces waarbij enige subjectiviteit niet uitgesloten kan worden.

Daarnaast meent Emoto hado te kunnen registreren met een Magnetic Resonance Anlysis (MRA). Dit apparaat heeft een enigszins mysterieuze gebruiksaanwijzing en schijnt alleen correct bediend te kunnen worden door wie eerlijk en oprecht is en afstand doet van zelfzuchtige verlangens. Hierdoor wekt ook de MRA de indruk geen objectief meetmiddel te zijn.

Omdat het menselijk lichaam voor 70 procent uit water bestaat, lijkt het voor de hand te liggen dat hado zich ook hier manifesteert. Emoto veronderstelt dat iedere ziekte een bepaalde vibratie heeft, en dat deze kan worden vastgesteld op basis van de portretfoto of de naam van de zieke. Op grond van de uitkomst van dit onderzoek voert Emoto talloze behandelingen per jaar uit: met water waaraan de juiste vibraties zijn toegevoegd schijnt hij al meer dan tienduizend patiënten te hebben genezen van allerlei ziekten, waaronder terminale kanker.

Bronnen:
www.aquaessenceresource.org
www.skepsis.nl/emoto.html
nl.odemagazine.com/doc/0061/water-houdt-van-mozart

geplaatst onder Wetenschap

Jouw reactie:

 


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer