Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het levenPedofiele vrouwen in de kinderopvang

13 maart
2012

Naar aanleiding van de actuele zedenzaak en de bijbehorende mediahype rondom Robert M. wordt er momenteel een maatschappelijke discussie gevoerd over de wenselijkheid van mannelijke kinderleiders. Ouders wantrouwen plotseling iedere man in de buurt van hun kinderen en als een kind bij hem op schoot komt zitten om voorgelezen te worden, wordt hij al snel verdacht van pedofilie. Er gaan zelfs stemmen op om alle mannen preventief uit de kinderopvang te weren. De reinste discriminatie natuurlijk. Bovendien blijkt uit cijfers dat de meerderheid van het aantal pedofielen in de kinderopvang niet van het mannelijk, maar juist van het vrouwelijk geslacht is.

Sinds eind 2010 aan het licht kwam dat op het kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam ruim 80 baby’s en peuters zijn misbruikt, schijnt het aantal klachten en bezwaren over mannelijke crèchewerkers sterk te zijn toegenomen. [1] Tientallen mannen zijn naar aanleiding van onprettige reacties van ouders zelfs gestopt als leider op een kinderdagverblijf. [2] Een aantal van hen is min of meer gedwongen vertrokken, anderen ‘voelden zich bekeken’ en werden er moe van dat ze zich zo vaak moesten verantwoorden als ze een kind bijvoorbeeld optilden. [3]

Wat veel ouders in hun blinde paniek echter lijken te vergeten is dat het grote risico niet ligt bij die paar mannen, maar de grote hoeveelheid vrouwen die in de kinderopvang werken. Uit een recentelijk onderzoek van Movisie blijkt dat 96 procent van het personeel in de kinderopvang van het vrouwelijk geslacht is. [4] De meeste mannen in deze sector kiezen bovendien voor de naschoolse opvang, waardoor het percentage vrouwen op een kinderdagverblijf volgens de brancheorganisatie Kinderopvang op de 99 procent ligt. [2]

De overgrote meerderheid van de kinderleiders is dus van het vrouwelijke geslacht. En hoewel pedofilie onder vrouwen wellicht zelden in de spotlights staat, komt het wel degelijk geregeld voor. Uit schattingen blijkt dat tussen de 2 en 15 procent van de pedofielen vrouw is, wat neerkomt op tussen de 3200 en 24.000 vrouwen in Nederland. [5][6][7] Bij veel van hen zal hun voorkeur niet direct opvallen: een vrouw die een kind op schoot neemt of knuffelt wordt immers als ‘normaal’ gezien en blijft onder de radar, waar bij het zien van een man in dezelfde situatie onmiddellijk allerlei alarmbellen afgaan. Pedofilie onder vrouwen is bovendien nog meer taboe dan bij mannen, waardoor het werkelijke aandeel van vrouwen ook wel eens even hoog als dat van mannen zou kunnen liggen. [7]

Als wordt uitgegaan van een percentage van 96 procent vrouwen in de kinderopvang en een gemiddelde schatting dat 8 procent van de pedofielen vrouw is, dan bevinden zich dus onder iedere 10.000 werknemers 22 pedofielen: 7 mannen en 15 vrouwen. Op kinderdagverblijven met 99 procent vrouwelijk personeel zijn de aantallen nog schokkender: voor iedere mannelijke pedofiel lopen daar naar schatting 9 vrouwelijke pedofielen rond.

Het gevaar dat momenteel in mannelijke kinderleiders wordt gezien is dus volledig overtrokken. Natuurlijk, volgens schattingen komt pedofilie procentueel vaker voor mij mannen dan bij vrouwen, maar door het grote aantal vrouwen in de kinderopvang zullen zich naar verwachting meer vrouwelijke dan mannelijke pedofielen onder het personeel bevinden. Ouders doen er dus verstandig aan om niet al hun aandacht te richten op die ene mannelijke kinderleider die met hun kinderen voetbalt en hutten bouwt, maar vooral zijn vrouwelijke collega’s in de gaten te houden. Het is statistisch gezien immers waarschijnlijker dat één van deze dames een seksuele interesse heeft in kleine kinderen dan die ene jongeman.

Geraadpleegde bronnen

[1] kinderopvangkwaliteit.jouwweb.nl/kwaliteit/klachten
[2] nos.nl/artikel/336339-minder-mannen-in-kinderopvang.html
[3] www.spitsnieuws.nl/../mannen-verlaten-massaal-kinderopvang
[4] www.movisie.nl/../Factsheet%20Kinderopvang.pdf
[5] www.ziedaar.nl/article.php?id=340
[6] www.chris.nl/32369/pedofilie.html
[7] www.pedofilie.nl/node/193

geplaatst onder Maatschappij
4 reacties op

“Pedofiele vrouwen in de kinderopvang”

 1. Op 14 maart 2012 om 03:51 schreef Dryke:

  Er lijkt hier enorm sterk voorbijgegaan te zijn aan het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit….

 2. Op 14 maart 2012 om 13:42 schreef Seb:

  Goed dat je het onderscheid tussen pedofilie en pedoseksualiteit aanhaalt. De reden dat ik hieraan voorbij ben gegaan in het artikel is dat veel ouders dit onderscheid ook niet maken als het om hun kinderen gaat: als het even kan willen ze voorkomen dat ze kun kind achterlaten bij een kinderleider die seksuele interesse in het kind heeft, ook al vind er geen concreet seksueel gedrag plaats.

  Maar ook wanneer enkel naar pedoseksualiteit wordt gekeken, moet geconcludeerd worden dat de meerderheid van de pedoseksuelen in de kinderopvang van het vrouwelijk geslacht is. Uit de meeste onderzoeken schijnt te blijken dat vijf procent van al het pedoseksueel gedrag door vrouwen wordt gepleegd. Dat komt er op neer dat in kinderdagverblijven 5 vrouwelijke pedoseksuelen rondlopen voor iedere mannelijke pedoseksueel.

  Bron: http://www.nrcnext.nl/blog/2011/09/12/next-question-zijn-er-ook-vrouwelijke-pedofielen/

 3. Op 19 maart 2012 om 11:57 schreef Charles:

  De kans dat we dit probleem ooit gaan uitbannen is dus ‘nul’.

 4. Op 19 maart 2012 om 12:45 schreef Anthony Migchels:

  Tja, waarom mensen denken dat het normaal is kinderen bij wildvreemden te dumpen, om dan zelf aan de slag te kunnen gaan als kleuterleidsters is mij een raadsel, dat wil je niet weten.

Jouw reactie:

 


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer