Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het levenHet achterhaalde nut van religie

1 april
2011

Wat is het nut van religie? Op het eerste gezicht lijkt het van cruciaal belang: de gelovige kan immers rekenen op eeuwige verlossing terwijl de ongelovige verloren gaat. Maar goed beschouwd lost religie niets op, want de enige oplossingen die zij aandraagt, zijn voor problemen die zij zelf heeft geïntroduceerd. In het christelijk geloof bijvoorbeeld wordt Jezus Christus gepresenteerd als de Messias die de mensheid middels zijn kruisdood heeft verzoend met God. Dankzij zijn lijden en sterven heeft de zonde geen macht meer over de mensen en wie in zijn opstanding gelooft, mag zich vergeven weten en rekenen op een eeuwig leven in de hemel. Zowel het idee van de ‘zonde’ als het concept van ‘vergeving’ vormen echter onderdeel van dezelfde levensbeschouwelijke theorie en hebben daarbuiten geen enkele absolute waarde.

Lees de rest »

geplaatst onder Religie | 6 reacties »

Beeld van God – deel 2

23 november
2010

De Bijbel lezen is voor veel mensen een lastige aangelegenheid. Ze weten niet welke teksten ze letterlijk moeten nemen en welke symbolisch bedoeld zijn, ze begrijpen niet welke leefregels cultuurgebonden en achterhaald zijn en welke ook in de huidige maatschappij nageleefd moeten worden, en ze kunnen de hoofd- en de bijzaken niet van elkaar onderscheiden. Voor een aantal andere mensen is de Bijbel een open boek zonder geheimen. Zij leven in de veronderstelling dat ze God kennen alsof ze direct in zijn ziel kunnen kijken en weten dan ook met absolute zekerheid te vertellen hoe hij vereerd wil worden en hoe de mens zich dient te gedragen om hem te behagen. Dergelijke opvattingen zijn echter lang niet altijd met elkaar in overeenstemming, en doordat het eigen gelijk blijkbaar belangrijker is dan nederigheid, is de christelijke kerk uiteen gevallen in talloze stromingen. Maar welke stroming verkondigt nu de ware identiteit van God?

Lees de rest »

geplaatst onder Religie | Geen reacties »

Beeld van God

17 november
2010

In de Tien geboden wordt het christenen verboden om een beeld van God te maken en dit te aanbidden. “Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen,” zo luidt Exodus 20:4-5. Binnen het christelijk geloof wordt dit verbod netjes nageleefd: het is in de kerk vrij ongebruikelijk om een fysiek beeldje te maken en daarvoor te bidden alsof het werkelijk goddelijke krachten bezit. Maar ondertussen aanbidden de meeste christenen wel een ander afgodsbeeld in plaats van God. Geen gesneden beeld, maar een mentaal beeld, namelijk het beeld van God zoals hij in de Bijbel wordt omschreven.

Lees de rest »

geplaatst onder Religie | 1 reactie »

Vrouwenbesnijdenis in de islam

10 september
2010

Over de manier waarop de islam en vrouwenbesnijdenis zich tot elkaar verhouden bestaat bij veel Nederlanders grote onduidelijkheid. Wegens de grote gevoeligheid van beide onderwerpen worden ze in de media liever niet met elkaar in verband gebracht, in plaats daarvan wordt al dan niet bewust de suggestie gewekt dat ze niets met elkaar te maken hebben. Een nadere analyse van de drie belangrijkste islamitische bronnen, de Koran (de openbaringen van Allah aan de profeet Mohammed), de Ahadith (het relaas van het leven en de uitspraken van Mohammed) en fatwa’s (opinies van islamitische wetgeleerden), leert echter dat dit beeld is gebaseerd op misvattingen en halve waarheden: vrouwenbesnijdenis blijkt wel degelijk expliciet te worden toegestaan en aanbevolen in de islam.

Lees de rest »

geplaatst onder Religie | 10 reacties »

De christelijke kerk en haar pro-homoseksuele dwaling

25 augustus
2010

Lange tijd sprak de christelijke kerk zich duidelijk uit tegen homoseksualiteit. Mannen die gemeenschap hadden met andere mannen waren zondig, ziek, een gruwel in Gods oog. Ze waren niet welkom in de samenleving, laat staan in de kerk, maar werden direct doorverwezen naar de brandstapel. Inmiddels is dat veranderd: vandaag de dag worden homoseksuelen zelfs niet geweerd van de preekstoel en is het mogelijk om midden in de kerk te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht, inclusief het ontvangen van Gods zegen over dit huwelijk. Hoe zit dat nu, betekent deze revolutie dat de christelijke kerk eeuwenlang incorrect gehandeld heeft en corrigeert zij met dit nieuwe beleid haar misvattingen uit het verleden? Of vertolkte de kerk juist voorafgaand aan haar radicale ommezwaai de bijbels gezien correcte visie op homoseksualiteit en is zij dus de laatste jaren steeds verder van Gods wil afgedwaald?

Lees de rest »

geplaatst onder Religie | 1 reactie »
« Oudere posts


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer