Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het levenGodsdienstvrijheid in strijd met gelijkheidsbeginsel: een betoog voor afschaffing

25 juni
2011

Afschaffing van godsdienstvrijheid, zoals gedefinieerd in artikel 6 van de Grondwet, is wegens overlapping met andere grondrechten mogelijk, en wegens inconsistentie met het gelijkheidsbeginsel zelfs wenselijk. Het eerste lid is overbodig, doordat de lading ervan compleet gedekt wordt door de tekst van artikel 7 (vrijheid van meningsuiting), artikel 8 (vrijheid van vereniging) en artikel 9 (vrijheid van vergadering en betoging). Het tweede lid is discriminerend, omdat het lagere overheden enkel toestaat om op basis van bepaalde criteria grenzen te stellen aan de handelingen en het gedrag van religieuzen, terwijl niet-religieuzen deze bescherming niet genieten.

Lees de rest »

geplaatst onder Politiek | 7 reacties »

Nieuwe wetten nooit in strijd met godsdienstvrijheid

22 juni
2011

Als er in de Tweede Kamer wordt gesproken over een eventueel verbod op handelingen of gedragingen die vooral of uitsluitend door de aanhangers van een religie worden verricht, wordt door tegenstanders vaak al snel beweerd dat daarmee het recht op godsdienstvrijheid wordt aangetast. Volgens de Grondwet wordt godsdienstvrijheid echter beperkt door het Wetboek van Strafrecht, waardoor ze per definitie niet kan conflicteren met bestaande en nieuwe wetten.

Lees de rest »

geplaatst onder Politiek | 2 reacties »

Argumenten en dierenleed niet nodig voor verbod op rituele slacht

18 juni
2011

In de Tweede Kamer speelt momenteel een debat over het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Om tot een weloverwogen beslissing te komen, lijken de politieke partijen zich daarbij te concentreren op de vraag hoeveel dierenleed met de rituele slacht gepaard gaat en of dit meer of minder is dan het lijden van dieren in de ‘reguliere slacht’. Dit is echter geen democratisch, maar een technocratisch uitgangspunt, waarbij niet het volk, maar deskundigen het land regeren. In een democratie doet de feitelijke hoeveelheid dierenleed er niet toe: een beslissing behoort te worden gemaakt op basis van enkel en alleen de (al dan niet doordachte en onderbouwde) mening van de stemgerechtigde Nederlanders.

Lees de rest »

geplaatst onder Politiek | 13 reacties »

Liever een blauwe of een roze – Het recht op geslachtskeuze

13 oktober
2010

Het is in Nederland verboden om bij een vruchtbaarheidsbehandeling de kans op een jongetje of een meisje te vergroten door de eicel te bevruchten met zaadcellen die vooraf zijn geselecteerd op geslachtsspecifieke kenmerken. Tenzij er sprake is van medische redenen, zoals een reëel risico op een geslachtsgebonden ziekte, mogen ouders niet kiezen voor een kind van een specifiek geslacht. Recentelijk heeft de Teldersstichting, de aan de VVD gelieerde denktank, echter laten weten dat zij voorstander is van verruiming van de regels voor medische ethiek: aanstaande ouders zouden de mogelijkheid moeten krijgen om ook zonder medische noodzaak te kiezen voor een jongetje of meisje. En daar heeft de stichting groot gelijk mee.

Lees de rest »

geplaatst onder Politiek | 22 reacties »

Polygamie – Een betoog voor legalisering

5 oktober
2010

Het huwelijk was lange tijd een verbintenis die alleen kon worden afgesloten tussen één man en één vrouw. Deze definitie is echter niet heilig gebleken: het gedeelte waarin het geslacht van de partners was vastgelegd is inmiddels aangepast, waardoor ook personen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Het gedeelte van de definitie waarin het aantal betrokken partners wordt bepaald, is echter behouden gebleven. Polygamie, een echtelijke verbintenis van één individu met meerdere partners, is daardoor wettelijk verboden. En dat is onlogisch. Want als homoseksuele stellen dezelfde behandeling verdienen als heteroseksuele stellen en hen het recht niet ontzegd mag worden om met een huwelijk hun relatie te bevestigen, dan zou polygame gezelschappen dit recht ook niet mogen worden ontzegd.

Lees de rest »

geplaatst onder Politiek | 8 reacties »
« Oudere posts


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer