Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het levenPolygamie – Een betoog voor legalisering

5 oktober
2010

Het huwelijk was lange tijd een verbintenis die alleen kon worden afgesloten tussen één man en één vrouw. Deze definitie is echter niet heilig gebleken: het gedeelte waarin het geslacht van de partners was vastgelegd is inmiddels aangepast, waardoor ook personen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Het gedeelte van de definitie waarin het aantal betrokken partners wordt bepaald, is echter behouden gebleven. Polygamie, een echtelijke verbintenis van één individu met meerdere partners, is daardoor wettelijk verboden. En dat is onlogisch. Want als homoseksuele stellen dezelfde behandeling verdienen als heteroseksuele stellen en hen het recht niet ontzegd mag worden om met een huwelijk hun relatie te bevestigen, dan zou polygame gezelschappen dit recht ook niet mogen worden ontzegd.

Tot april 2001 werd het huwelijk gedefinieerd als een echtelijke verbintenis tussen een man een vrouw. In Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staan de regels opgesteld: volgens artikel 30 kon een huwelijk alleen worden aangegaan door twee personen van verschillend geslacht en artikel 33 bepaalt dat een persoon tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden kan zijn.

Waarde en symboliek

Inmiddels is artikel 30 aangepast: een huwelijk kan nu worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht. Door deze wetswijziging is het bestaande burgerlijk huwelijk opengesteld voor gelijkgeslachtige stellen en is het zogenaamde ‘homohuwelijk’, een echtelijke verbintenis tussen twee mannen of twee vrouwen, mogelijk geworden. Dit huwelijk heeft in beginsel dezelfde condities en rechtsgevolgen als het huwelijk tussen een man en een vrouw: de voorwaarden, regels, verplichtingen en rechten zijn exact gelijk, met uitzondering van het ontbreken van een afstammingsrelatie met de kinderen van de echtgenoot en beperkte erkenning van het huwelijk in het buitenland.

Voordat het homohuwelijk door een wetswijziging mogelijk werd gemaakt, konden personen van gelijk geslacht kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Deze wettelijk geregelde samenlevingsvorm is in de meeste opzichten gelijkwaardig aan het huwelijk, maar toch heeft de wetgever er tien jaar geleden voor gekozen om ook het sluiten van een huwelijk voor deze stellen mogelijk te maken. Het uitgangspunt van gelijke behandeling heeft daarbij een doorslaggevende rol gespeeld: het huwelijk heeft nu eenmaal voor veel mensen een bijzondere waarde en symboliek en het mag homoseksuele stellen niet worden ontzegd om juist op die manier hun relatie te bevestigen.

Dezelfde rechten

Homoseksuele stellen hebben dus de mogelijkheid om, net als heteroseksuele stellen, met elkaar in het huwelijk te treden. Polygame gezelschappen wordt de mogelijkheid tot het sluiten van een huwelijk echter ontzegd. Artikel 33 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek stelt immers nog steeds dat een persoon tegelijkertijd slechts met één andere persoon getrouwd kan zijn. Bovendien verbiedt ook het Wetboek van Strafrecht artikel 237 een gehuwde om ook met iemand anders te trouwen, zelfs als alle betrokkenen op de hoogte zijn van elkaars huwelijkse staat. Op overtreding staat maximaal 6 jaar gevangenisstraf.

Iemand die meerdere relaties met meerdere personen tegelijk wettelijk wil bekrachtigen, is door deze wetgeving aangewezen op het sluiten van een samenlevingscontract. Dit contract kan, in tegenstelling tot het huwelijk, met meer dan één persoon tegelijkertijd worden aangegaan en sinds 2005 wordt van deze mogelijkheid ook gebruik van gemaakt. Maar, waarom wordt het uitgangspunt van gelijke behandeling alleen toegepast op homo- en heterostellen en niet op polygame gezelschappen? Ook voor de laatstgenoemden heeft het huwelijk immers een bijzondere waarde en symboliek en ook bij hen leeft de wens om juist op die manier hun relaties te bevestigen.

Nu de oorspronkelijke definitie van het huwelijk als verbintenis tussen een man en een vrouw voor aanpassing vatbaar is gebleken en stellen van hetzelfde geslacht de mogelijkheid hebben gekregen om met elkaar te trouwen, is er geen reden om polygame gezelschappen niet dezelfde rechten te geven. Als blijkbaar niet langer waarde wordt gehecht aan het element ‘van verschillend geslacht’, is er immers ook geen reden om nog vast te houden aan het element waarin het toegestane aantal betrokken partners wordt gespecificeerd.

Gedwongen karakter

Een veelgehoord argument tegen het toestaan van polygamie is de vrees voor dwang en onderdrukking van één of meerdere partners. Indien het huwelijk inderdaad een gedwongen karakter heeft, moet hier uiteraard tegen worden opgetreden. Maar dit geldt natuurlijk ook voor een regulier huwelijk dat wordt gesloten tussen twee partners, en is daarom geen bruikbaar argument tegen de invoering van het polygame huwelijk. Als alle betrokken partners meerderjarig, handelingsbekwaam en volledig op de hoogte van elkaars huwelijkse staat zijn, dan zouden zij het recht moeten hebben om hun liefde aan elkaar te tonen door het aangaan van een huwelijk.

Bronnen:
wetboek.net/BW1/30.html
wetboek.net/BW1/33.html
nl.wikipedia.org/wiki/Homohuwelijk_in_Nederland
nl.wikipedia.org/wiki/Polygamie

geplaatst onder Politiek
8 reacties op

“Polygamie – Een betoog voor legalisering”

 1. Op 7 oktober 2010 om 19:16 schreef Wakka Kloe:

  Polygamie blijft verboden anders komen er meer moslims kinderen bij in nederland zo is alles overbevolkt ! moslims moeten in nederland alles aanpassen ook de waarden en normen naleven !

 2. Op 7 oktober 2010 om 19:27 schreef Seb:

  Legalisering van polygamie zou er inderdaad toe kunnen leiden dat er meer moslimkinderen geboren worden, maar dit gevolg zou geen rol mogen spelen bij de afweging om het al dan niet toe te staan. Ik ben van mening dat het onwenselijk is als de Nederlandse overheid een beleid zou voeren dat erop gericht is te voorkomen dat er meer moslimkinderen worden geboren, omdat ik vind dat de overheid zich niet moet bemoeien met de keuze van mensen om een godsdienst aan te hangen en zij dus niet zou moeten streven naar meer of minder aanhangers van enige religie.

 3. Op 9 oktober 2010 om 02:22 schreef Wakka Kloe:

  Ja SEB,

  gedeeltelijk ben ik met jou mee eens maar je moet ook aan de andere kant weten dat er nu ruim 85% moslims in Europa die in de gevangenis zijn belandt en meeste van de moslims willen niet integreren, aanpassen aan normen en waarden en meestal zijn zij te dominant, provocatie, profiteren, misbruiken, frauderen, noem maar op.
  Daarom is Polygamie gevaarlijk omdat zulke vaders die de zonen een slechte voorbeeld geven en alles mogen de zonen van de vaders doen behalve de moeders mogen dit niet klagen daarom worden de moeders onderdrukt, dat is oneerlijk omdat hier in nederland worden mannen en vrouwen als gelijk behandeld en dus hier is geen islamitische land !
  Nederland is Nederland dus alle moslims moeten hier ook aanpassen en dat geldt precies ook hetzelfde als nederlander naar de islamitische land gaat wonen moet die ook daar alles aanpassen ! dat is wel duidelijk, toch !

 4. Op 9 oktober 2010 om 02:48 schreef Seb:

  @Wakka Kloe
  Ik ben het absoluut met je eens dat alle immigranten dienen te integreren en zich moeten onderwerpen aan de Nederlandse waarden en normen in tot zoverre deze zijn opgenomen in de wet- en regelgeving. Ik begrijp je angst dat het polygaam huwelijk zal leiden tot onderdrukking van vrouwen en verspreiding van andere onaangepaste, ongewenste islamitische elementen binnen gezinnen. Maar ik ben van mening dat alleen deze elementen moeten worden aangepakt, en niet de onschuldige, onschadelijke zaken die er geregeld mee gepaard gaan, zoals in dit geval de huwelijksvorm.

  Hetzelfde geldt voor andere uitingen die regelmatig worden geassocieerd met onderdrukking en ander problematisch gedrag. Burka’s en hoofddoekjes bijvoorbeeld mogen best verboden worden als blijkt dat Nederlanders zich massaal aan deze kleding storen, maar een verbod met als argument dat deze kleding een ‘symbool van onderdrukking’ zou zijn, is een slechte zaak. Als er sprake is van onderdrukking binnen families waarin de vrouwen hoofddoekjes dragen, dan moet niet het hoofddoekje (het symbool) worden verboden, maar moet de onderdrukking zelf worden aangepakt.

 5. Op 9 oktober 2010 om 16:05 schreef Wakka Kloe:

  Ja die onderdrukking is de enige probleem en alles draat om de mannen.
  Dus die mannen moeten dit ook mee werken en aanpassen
  Maar inderdaad blijft dit heel moeilijk om op te lossen.
  Wie weet……misschien in de toekomst zullen de mannen dit ook gaan veranderen…? We zullen wel vanzelf zien hoe het verder gaat in Europa !

 6. Op 24 mei 2011 om 21:15 schreef Willem:

  Beetje vreemde reacties hier. 85% van de gevangenisbevolking mag dan wellicht (ex) Moslim zijn, maar dat zegt niet dat 85% van de gehele Moslim bevolking in het gevang komt. Das punt 1. En verder, als polygamie is toegestaan is dat voor iedereen toegestaan, dus ook voor autochtonen. En het is de autochtonen vrij om dezelfde hoeveelheid kinderen te nemen als de Moslims. Als die autochtonen dat niet doen ligt dat niet aan de Moslims, maar willen ze zelf kennelijk dat de Moslimbevolking groter wordt. Kom niet af dat zoveel kinderen onbetaalbaar is, want als die Moslims dat kunnen betalen, kunnen wij dat ook. En als er dan idd overbevolking is omdat de Moslims zoveel kinderen nemen, dan ondervinden ze er zelf ook de gevolgen van. Want dan zijn wij inmiddels uitgestorven omdat we geen kinderen nemen. Nemen we wel kinderen, dan moeten we de gevolgen er van dragen. Het is hoe dan ook een eigen keuze. Ik neem geen kinderen, dus mijn niet kinderen hebben er verder geen last van. Het staat u vrij om ook geen kinderen te nemen. Een nadenkend mens doet dat ook niet

 7. Op 14 mei 2013 om 12:10 schreef hosa:

  Ik persoonlijk zit met een vervelende zaak, het is zo dat mijn vrouw omwille van ziekte geen geslachtsgemeenschap meer aankan, waardoor ik echt vast zit. Ik houd veel van haar en heb twee kinderen en nog dertig jaar. Bij deze wil ik vragen of de wet een uitzondering kan maken om te mogen huwen met een andere vrouw naast mijn eerste die ik verzorg en onderhoud????

  Dank u.

 8. Op 24 februari 2016 om 17:47 schreef mening:

  op basis van de individuele keuzevrijheid om relaties naar eigen mening goedvinden vorm te geven, werd het homohuwelijk geaccepteerd. dan kan men in principe ook geen enkel bezwaar tegen polygamie hebben.

Jouw reactie:

 


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer