Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het levenOnbegrijpelijk gebrek aan vrijheid

10 april
2010

De Hoge Raad, het hoogste Nederlandse rechtscollege, heeft gisteren bepaald dat de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ten onrechte onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. De orthodox gereformeerde politieke partij sluit vrouwen uit van de kandidatenlijst en ontzegt hen daarmee het passief kiesrecht. De Hoge Raad heeft nu gesteld dat de SGP vrouwen discrimineert door hun de mogelijkheid om een politieke functie te bekleden te ontzeggen. ‘Onbegrijpelijk’, vindt de SGP zelf. En terecht.

De Staatkundig Gereformeerde Partij baseert haar standpunten op de Bijbel en streeft naar wetgeving in overeenstemming met de waarden en normen zoals die in de reformatorische belijdenisgeschriften tot uiting komen. Politieke standpunten worden zo mogelijk direct afgeleid van Bijbelse teksten, dan wel vanuit dit uitgangspunt naar de huidige realiteit geëxtrapoleerd. Over de verhouding tussen de man en de vrouw bevat de Bijbel volgens de ‘Toelichting op het programma van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij’ zeer directe uitspraken. Zo wordt in Genesis beschreven hoe de man als eerste door God werd geschapen en de vrouw is genomen uit de man, waarmee de vrouw ‘ondergeschikt’ is aan de met ‘verantwoordelijkheid’ beklede man. In het Bijbelboek Korinthe wordt gesteld dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd is van de vrouw. Het woord ‘hoofd’ refereert in deze context naar ‘hetgeen regeert, bestuurt en gezag oefent’. Hieruit volgt dat het regeerambt volgens de SGP is voorbehouden aan de man en dat er voor de vrouw geen plaats is in een politiek orgaan.

De beredenering van de SGP is waterdicht: ze laat zich leiden door haar interpretatie van het woord van de Bijbel en predikt niet alleen de waarden en normen die hier – al dan niet terecht – uit worden afgeleid, maar brengt ze ook zelf in de praktijk. Als de partij zou besluiten om vrouwen wel toe te staan politieke functies te bekleden, wordt verzuimd de eigen ideologie op zichzelf toe te passen en verloochent de partij haar religieuze fundament. Naast vrouwen zou de partij dan ook getrouwde en seksueel actieve homoseksuelen, abortusartsen en drugsgebruikers op haar kieslijst moeten toestaan. Dit zou echter een openlijke goedkeuring betekenen voor levenswijzen die volgens de interpretatie van de SGP in strijd zijn met de Bijbel, en daarmee in contradictie met de beginselen van de partij.

Het is onbegrijpelijk dat een politieke partij als de SGP geen vrijheid wordt gegund om binnen de eigen gelederen op basis van geslacht een structuur aan te brengen die in overeenstemming is met haar grondbeginselen. Niemand buiten de partij wordt immers op enige wijze benadeeld door deze denkwijze en bovendien staat het een ieder die zich in deze ideologie niet kan vinden vrij om zich niet bij de partij aan te sluiten. Als een vrouw zich desalniettemin aan de SGP wil binden en kamerlidmaatschap ambieert, komt haar gedachtegoed klaarblijkelijk niet overeen met dat van de partij: de stap naar een andere, progressievere partij is in dat geval een vanzelfsprekende keuze.

Bronnen:
nl.wikipedia.org/wiki/Staatkundig_Gereformeerde_Partij
nos.nl/artikel/149430-sgp-moet-vrouwen-op-kieslijst-toelaten.html
LJN: BK4549, Hoge Raad , 08/01394
www.sgp.nl/Media/download/5257/Toelichting%20Pr.v.B.pdf

geplaatst onder Maatschappij
2 reacties op

“Onbegrijpelijk gebrek aan vrijheid”

 1. Op 20 oktober 2010 om 19:39 schreef Yvon:

  Laten we nou ophouden met dat antieke beleid; Christus is het hoofd van ALLE mensen, ongeacht geslacht, ras, levenswijze, beroep of anderszins. De SGP mannen zijn bang hun status te verliezen indien vrouwen ze evenaren of voorbijstreven op politiek vlak, opleiding of beroep. SGP-vrouwen durven vaak niet anders te kiezen omdat ze “geregeerd” denken te worden. Wanneer gaat men hier volwassen mee om?

 2. Op 20 oktober 2010 om 19:59 schreef Seb:

  @Yvon
  Of het in de ogen van buitenstaanders nu antiek beleid is of niet, de SGP zelf is blijkbaar van mening dat haar visie op de rolverdeling tussen mannen en vrouwen nog steeds actueel is. Je haalt een aantal onzuivere motieven aan die ten grondslag zouden kunnen liggen aan het besluit om geen vrouwen op de kieslijst te plaatsen, maar volgens mij zijn dit ongegronde beschuldigingen. Als de SGP aangeeft dat zij uit religieus oogpunt vrouwen geen politieke functies wil laten bekleden, dan denk ik dat het onterecht is om de mannen in de partij ‘angst om voorbijgestreefd te worden’ te verwijten.

  Een vrouw kan er uit vrije wil voor kiezen om zich bij de SGP aan te sluiten. Als deze partij in haar statuten heeft opgenomen dat vrouwen niet op de kieslijst kunnen komen, dan geeft deze vrouw haar passief kiesrecht dus willens en wetens op. Dat is een keuze. Vergelijk het hiermee: iedereen heeft het recht om tegen een bal te schoppen, maar als je besluit om je aan te sluiten bij een basketbalclub, dan geef je dat recht op gedurende trainingen en wedstrijden. Vrouwen die politieke functies willen bekleden kunnen terecht bij een andere politieke partij, net als degenen die graag tegen een bal willen schoppen zich bij een andere sportclub kunnen aansluiten met andere spelregels.

  Zolang de SGP niemand dwingt om lid te worden, niemand verplicht om lid te blijven en haar regels niet aan anderen, buiten de partij oplegt, zou het de partij vrij moeten staan om binnen de partij haar ideologie in de praktijk te brengen. Niemand ondervindt daar immers nadeel van.

Jouw reactie:

 


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer