Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het levenLiever een blauwe of een roze – Het recht op geslachtskeuze

13 oktober
2010

Het is in Nederland verboden om bij een vruchtbaarheidsbehandeling de kans op een jongetje of een meisje te vergroten door de eicel te bevruchten met zaadcellen die vooraf zijn geselecteerd op geslachtsspecifieke kenmerken. Tenzij er sprake is van medische redenen, zoals een reëel risico op een geslachtsgebonden ziekte, mogen ouders niet kiezen voor een kind van een specifiek geslacht. Recentelijk heeft de Teldersstichting, de aan de VVD gelieerde denktank, echter laten weten dat zij voorstander is van verruiming van de regels voor medische ethiek: aanstaande ouders zouden de mogelijkheid moeten krijgen om ook zonder medische noodzaak te kiezen voor een jongetje of meisje. En daar heeft de stichting groot gelijk mee.

Albumine

Hoewel de Nederlandse Gezondheidsraad in een advies aan de overheid heeft laten weten dat zij geslachtsbepaling aanvaardbaar acht, is het in Nederland sinds 1998 wettelijk verboden om bij bevruchting zaadcellen te gebruiken die vooraf op geslachtsspecifieke kenmerken zijn geselecteerd. Ook in alle andere landen van Europa is selectie op niet-medisch relevante kenmerken strafbaar: alleen wanneer er sprake is van erfelijke, geslachtsgebonden aandoeningen, is het doelbewust zwanger worden van een jongetje of een meisje geoorloofd.

Het Nederlandse verbod op geslachtsbepaling is ingevoerd naar aanleiding van de heftige tegenstand die ontstond nadat de Genderkliniek vijftien jaar geleden begon met het uitvoeren van geslachtsbepalende ivf-behandelingen. Eén van technieken die daarbij wordt toegepast is de albuminemethode, waarbij zaadcellen van de aanstaande vader worden gesorteerd op hun gewicht. Zaadcellen die het ‘mannelijke’ Y-chromosoom bevatten zijn wat lichter dan degene met het ‘vrouwelijke’ X-chromosoom, en daardoor zal de ene helft in albumine blijven drijven, en zakt de andere helft naar beneden. De eicel van de aanstaande moeder kan vervolgens met een behoorlijke mate van zekerheid worden bevrucht met zaadcellen met het gewenste geslachtschromosoom.

Absolute zekerheid en harde garanties kunnen bij geslachtsbepalende ivf-behandelingen niet worden gegeven: de kans op een jongetje of meisje is nooit 100 procent. Wel is de kans op het gewenste geslacht veel hoger dan de natuurlijke 50 procent: uit cijfers van de Genderkliniek blijkt dat de kans op een jongetje tot 89 procent kan worden vergroot en de kans op een meisje tot 83 procent. Door het Nederlandse verbod voert de Genderkliniek deze behandelingen sinds 1998 uit in ziekenhuizen en klinieken in het buitenland en geeft zij in Nederland alleen voorlichting.

‘Onzinnig verschijnsel’

Geslachtsbepaling is technisch gezien dus mogelijk, maar zou het moeten worden toegestaan? Uit een onderzoek uit 1996 blijkt dat in die tijd een meerderheid van de Nederlandse bevolking een verbod wilde op geslachtskeuze: 78 procent sprak zich uit tegen het gebruik van technieken waarbij ouders door middel van zaadselectie kunnen bepalen of zij een jongetje of een meisje zullen krijgen. Slechts 4 procent was expliciet voorstander van geslachtskeuze. Naar aanleiding van dit onderzoek stelde voormalig Kamerlid Oudkerk dat het hier gaat om een ‘onzinnig verschijnsel dat aangepakt en verboden zou moeten worden’.

Mogelijk zijn de verhoudingen inmiddels wat verschoven en zullen minder mensen zich uitspreken tegen een verbod op geslachtskeuze. Maar ook als er nog steeds een meerderheid tegen deze technieken is, dan vormt dit geen reden om ze compleet te verbieden. Het betreft hier immers een persoonlijke keuze waarvan de gevolgen alleen van invloed zijn op het leven van de ouders die de beslissing maken. Degenen die niets met geslachtsbepaling te maken willen hebben, hoeven er niets van te merken, maar wie de hartenwens hebben een jongetje of juist een meisje te krijgen, ondervinden enkel voordeel van de mogelijkheid om het geslacht van hun kind te bepalen.

Geen voorkeur

De maatschappij zou geslachtskeuze moeten kunnen verbieden als er mogelijk nadelige gevolgen bestaan voor het geselecteerde kind of voor de maatschappij als geheel. Het kind zelf zal echter geenszins nadeel ondervinden van zijn vooraf bepaalde geslacht: geen van beide geslachten wordt door de Nederlandse maatschappij immers gezien als een ‘ziekte’ of een ‘aandoening’ die de levenskwaliteit aantast. Het kind zal eerder voordeel van zijn gekozen geslacht ervaren doordat hij of zij in verhoogde mate gewenst is door zijn of haar ouders.

De maatschappij als geheel speelt geen rol van betekenis bij de gevolgen van het toestaan van geslachtsbepaling: zij ondervindt immers op geen enkele wijze voor- of nadeel van de geboorte van één van beide geslachten. Tegenstanders van geslachtskeuze zullen wijzen op een toekomst waarin (veel) meer meisjes dan jongetjes worden geboren of andersom. Dit is geen realistisch beeld, want uit het eerder genoemde onderzoek naar de wenselijkheid van geslachtsbepaling is gebleken dat maar heel weinig ouders in de eerste instantie een voorkeur hebben voor een jongen of een meisje. Pas als er een kind is geboren, dan heeft gemiddeld 36 procent een voorkeur. De voorkeur gaat in dat geval steevast uit naar het andere geslacht, zodat er een evenwichtig gezin ontstaat. Er is dus geen enkele reden om te verwachten dat de bevolkingsopbouw door geslachtskeuze uit balans zal geraken en de maatschappij als geheel daaronder zal lijden. Bovendien betalen de ouders de behandeling en komen dus ook de financiële gevolgen niet ten kosten van de maatschappij.

Persoonlijke overwegingen

Andere tegenstanders zullen wijzen op China: stel dat geslachtsbepaling daar toegestaan zou zijn, dan zullen er vanwege de vele voordelen van mannelijk nageslacht en het 1-kind beleid vanuit de overheid nauwelijks ouders zijn die voor een meisje kiezen. In een dergelijke situatie, waarin één van beide geslachten consequent de voorkeur zal hebben, is geslachtskeuze vanuit demografisch oogpunt uiteraard niet aan te raden. Nederlandse ouders zijn echter niet gebaat bij, laat staan afhankelijk van mannelijk dan wel vrouwelijk nageslacht, en daardoor is er ook geen overheersende voorkeur. Voor een enorm jongetjes- of meisjesoverschot hoeft dus niet te worden gevreesd.

Een laatste categorie van argumenten tegen geslachtskeuze omvat een breed scala aan ethische bezwaren. Zo bestaan er religieuze argumenten om het geslacht van een kind niet te willen bepalen, omdat uit Bijbels oogpunt hiermee het domein van God wordt betreden. Daarnaast wordt wel beweerd dat het leven niet ‘maakbaar’ is, maar een geschenk. Het geslacht zou niet ‘te koop’ moeten zijn, ouders zouden sowieso gelukkig moeten zijn met het krijgen van een kind. Al deze argumenten vormen echter persoonlijke overwegingen die ieder voor zich dient te maken, en mensen elkaar niet zouden moeten opdringen. Niet iedereen is immers religieus en niet iedereen beschouwt het leven als een ‘bovennatuurlijk’ wonder waaraan niet gesleuteld mag worden. Mensen zouden zich dan ook niet door fatsoensgrenzen van anderen hoeven te laten beperken.

Diëten

Geslachtsbepaling door zaadcelselectie is overigens niet de enige manier om een specifieke kinderwens te laten uitkomen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ook op natuurlijke wijze de kans op een jongetje of een meisje enorm verhoogd kan worden. Door voor conceptie een dieet te volgen dat de minerale samenstelling in het lichaam van de vrouw verschuift en het moment van gemeenschap nauwkeurig te plannen, kan de kans op het krijgen van een meisje worden vergroot tot ruim 80 procent. Als de Nederlandse overheid geslachtsbepaling onethisch acht en werkelijk bang is voor een onevenwichtige bevolkingssamenstelling, dan zullen dus ook dergelijke diëten en het plannen van geslachtsgemeenschap moeten worden verboden. En iedereen zal het ermee eens zijn dat overheidsbemoeienis in dat geval compleet door zou slaan.

Er zijn dus geen overtuigende argumenten om geslachtsbepaling te verbieden: zowel het kind als de maatschappij ondervindt hiervan geen enkel nadeel. Ethische, culturele en spirituele argumenten moet ieder ouderpaar voor zich afwegen. Wie concludeert dat geslachtskeuze onwenselijk, onfatsoenlijk of onnatuurlijk is en tegen Gods wil ingaat, moet ervoor kunnen kiezen om er geen gebruik van te maken en zich te laten verrassen door de natuur. Maar wie het leven maakbaar acht en in geslachtsbepaling een praktische oplossing ziet voor een lang gekoesterde, specifieke kinderwens, moet ervoor kunnen kiezen om gebruik te maken van technieken die de kans op een jongetje of een meisje vergroten.

Bronnen:
www.nrc.nl/…/Teldersstichting_wil_regels_medische_ethiek_verruimen
www.genderkliniek.nl
www.zorgvisie.nl/…/Omstreden-kliniek-voor-geslachtskeuze-kind-opent-deuren.htm
www.volkskrant.nl/…/Meerderheid-bevolking-wil-verbod-geslachtskeuze.dhtml
www.blikopnieuws.nl/…/Natuurlijke_geslachtskeuze_werkt.html

geplaatst onder Politiek
22 reacties op

“Liever een blauwe of een roze – Het recht op geslachtskeuze”

 1. Op 3 februari 2011 om 16:48 schreef Luc:

  Hallo!
  ik denk dat argumenten voor een Gender kliniek vooral concreet zijn, en tegen een kliniek vooral gebaseerd zijn op gevoel en religieuze redenen.
  Dank u voor dit artikel, het was zeer handig, Mvg

 2. Op 8 april 2011 om 14:44 schreef Julia:

  Ikzelf ben moeder van 3 prachtige jongens. Maar diep van binnen zit een brandend verlangen naar een dochter. Dat blijft en gaat nooit meer weg. Ik heb gedacht aan de genderkliniek maar de slagingskans en de kosten hielden me tegen. Wat ik niet begrijp is dat de overheid kinderloze paren, homo’s, lesbiennes en alleenstaanden wel de kans geven een kind te krijgen om op te voeden, alleen om de diepgewortelde kinderwens te vervullen en de psychische problemen die deze mensen kunnen ervaren van het kinderloos zijn wel erkent. Maar een ouderpaar dat aan het missen van een bepaald geslacht ook door behoorlijk diepe dalen kan gaan wordt dit niet gegund en moet maar accepteren wat de natuur hen brengt. Is het niet zo dat de eerdergenoemde kinderlozen dan eigenlijk ook maar moeten accepteren dat kinderen krijgen er nu eenmaal niet inzit voor hen? We betalen als maatschappij met z’n allen aan de vele behandelingen die zij ondergaan. Mensen met een geslachtsvoorkeur zijn bereid deze kosten op zich te nemen. Niemand ondervindt er last van als mensen met een een aantal kinderen van een bepaald geslacht de keuze kunnen maken voor het andere geslacht. Een kleine moeite, voor velen in Nederland een zéér groot plezier!

 3. Op 6 oktober 2011 om 22:16 schreef S:

  Ik ben nu zwanger van mijn 2de kindje. Vandaag heb ik gehoord dat het een jongens is. Ik zie der heel erg van af. Ik heb een 2de zoon en ik had nog wel zo gehoopt op een meisje. Ik ben in alle staten en ik weet niet wat te doen. Ik wil nog voor een 3de gaan maar als dit weer een jongen is zit ik nog dieper in de put. Het verlangen naar een meisje is groot voor mij. Ik zit al uren te wenen. Is der iemand die mij aub kan helpen?

 4. Op 13 januari 2012 om 14:46 schreef Kellyke:

  Hallo,
  Ik ben zwanger van ons eerste kindje, een zoon, maar ik ben ook echt heel bang dat de 2e en zelfs de 3e een jongetje gaan worden….

  Ik dacht echt stellig dat geslachtskeuze een normaal verschijnsel was is Nederland.. niet dus. Ik ben het helemaal met deze tekst eens, er is tegenwoordig ZOVEEL mogelijk, kijk naar plastische chirurgie, IVF etc. dat is allemaal heel normaal..
  Maar een wens voor een bepaald geslacht zou dan weer te ver gaan?

  Ik mis alleen wat info over de kans op bepaalde ziektes van zo’n kindje en/of de kans op een miskraam door deze geslachtskeuze-behandelingen.
  Want het lijkt me niet helemaal risicoloos… Maargoed.

  Als de mogelijkheid er is, waarom er dan geen gebruik van maken!?

 5. Op 20 mei 2012 om 14:25 schreef Charlotte:

  Beste S:

  Ik begrijp uw verlangen naar een dochtertje volldig, maar denk eens aan de volgende argumenten:

  1. Door geslachtskeuze zou onderwaardering van een van beide geslachten kunnen ontstaan.
  2. Je moet onvoorwaardelijk van je kind houden, of het nou een jongen of een meisje is.
  3. Door geslachtskeuze zou de man-vrouw verhouding op aarde sterk uit balans raken.
  4. Geslachtskeuze is onnatuurlijk, je moet de natuur zijn gang laten gaan.

  Groeten, Lotte

 6. Op 30 september 2012 om 22:13 schreef Maaike:

  Nou, ik begrijp de regering niet, dat ze zich met zulke zaken bemoeien. ik neem aan dat niemand het geslacht van zijn eerste kind wil bepalen. Maar als je 2 jongens of 2 meiden hebt dan is het toch niet erg dat je graag het geslacht van je 3e kind wilt proberen te sturen of bepalen. Wat is daar nou zo slechts aan. wij hebben zelf 2 dochters en mijn man heeft ook nog uit een vorige relatie een dochter (3meiden dus)en we willen samen voor een derde kind gaan en daarbij zouden we heel graag alle mogelijkheden aanpakken om het geslacht te proberen te sturen omdat we heel graag nog een jongetje willen hebben. Bert van Delen of Annet Noorlander, waarom niet!!!
  China is een ander geval, daar wil iedereen alleen maar een zoon, maar dat is toch hier in Nederland helemaal niet aan de orde! Heel veel gezinnen zijn ook tevreden met wat ze hebben, maar voor diegene die toch graag een bepaald geslacht willen hebben, waarom niet!

 7. Op 5 november 2012 om 11:54 schreef mike:

  ik heb er nog steeds veel moeite mee dat anderen vanuit hun eigen overtuiging iets opleggen voor anderen.Het argument van je moet de natuur zijn gang laten gaan, prima dat iemand zelf die overtuiging heeft en zich dan bijv. bij kanker niet wil laten opereren maar waarom dit opleggen aan gezinnen die iets aan family balancing willen doen. Iets waar de maatschappij veel aan heeft als jongens en meiden samen in een evenwichtig gezin opgroeien.
  Ik heb er totaal geen moeite mee en hoop dat de regering en medelanders dit in gaan zien.

 8. Op 9 december 2012 om 19:10 schreef Jan:

  Natuurlijk gezien is er een jongensoverschot: 5% meer jongens dan meisjes.

  Zolang dat onevenwicht er is zou het moeten toegelaten zijn om voor een meisje te kunnen kiezen.

  Wie weet hoe de wereld zou zijn als jongens “schaarser” zouden zijn dan meisjes.

  Het huidige tekort laat 5% van de jongens zonder partner wat mensonwaardig is.

 9. Op 9 december 2012 om 19:23 schreef Jan:

  Lees dit er maar op na:
  http://forum-voor-de-vrijheid.nl/vrijheid/showthread.php?p=54598&langid=1
  En zo zijn er nog landen India, China, etc

 10. Op 14 mei 2013 om 17:40 schreef 123:

  beste Jan,

  als 5% van de jongens overblijven zonder partner dan betekent dat niet dat dat mensonwaardig is want het is zo door de natuur en mensen zijn een deel van de natuur dus het is niet mensonwaardig

 11. Op 28 juli 2013 om 08:38 schreef Sjaak_P:

  Dit is maar weer een voorbeeld van hoe de overheid zich ZAL bemoeien met ALLE aspecten van JOUW leven, zodra ze de MOGELIJKHEID HEBBEN.

  DECENTRALISATIE van macht en keuzes, daar moeten we naar streven, oftewel: AUTONOMIE.

  In dit specifieke geval: het is het wachten op een doe-het-zelf thuis setje voor het scheiden van zaadcellen, zodat mensen zelf thuis, zonder kliniek , door middel van zelf-inseminatie, het geslacht van kun kind kunnen bepalen.

  Ik sluit af met een quote van Bejamin Franklin, tevens een waarschuwend advies : “People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both.”

 12. Op 2 augustus 2013 om 06:30 schreef jessica:

  Ben nu zwanger van mijn 5de zoontje en zou graag een meisje willen dus waarom zouden wij deze kans niet mogen krijgen als de mogelijkheid er is? Wie zou ik er kwaad mee doen? Dan alleen mezelf en mijn man heel erg gelukkig te maken.!!!!!

 13. Op 9 januari 2014 om 15:51 schreef sibel:

  Wij hebben 3 prachtige dochters en ze zijn dmv keizersnede op de wereld gekomen. Wij zijn stapelgek op ze en zouden geen dag zonder ze kunnen. Maar dit neemt niet weg dat wij ook dolgraag een zoon willen. In mijn geval kan ik niet doorgaan met kinderen baren ivm medische achtergrond (3× keizersnede), maar wil voor de laatste keer een kans wagen maar twijfel enorm. Waarom geen geslachtskeuze in zon soort geval. Betekent dit dan dat ik minder van mijn dochters ga houden, flauwekul! Zelfs mijn dochters willen graag een broertje. Ouders zoals wij worden gestraft omdat we zielsveel van onze kinderen houden en dit graag compleet willen maken!

 14. Op 28 januari 2014 om 18:14 schreef Sanne:

  Ik heb 2 zoons en had dolgraag een meisje gehad! Dat is een diep verlangen en lang gekoesterde wens die nooit zal overgaan, dat is een gevoel en gaat zo diep dat het een obsessie is! Waarom zou je na 2 of meerdere kinderen van hetzelfde geslacht niet die keuze mogen hebben om zelf het geslacht te kiezen? Ons gemis aan een meisje wordt niet erkend, terwijl mensen die ongewenst kinderloos zijn, wat ook vreselijk is, wel erkent worden in hun gemis en verdriet. Wij krijgen standaard te horen: ‘ als het maar gezond is’. Dat is zeker het voornaamste, maar staat los van mijn wens voor een dochter. Ook heeft het niets te maken met ‘ houden van’, want ik houd zielsveel van mijn zoons. Waarom zou je de natuur niet een handje mogen helpen als je als twee kids van hetzelfde geslacht hebt? En we zijn bereid zelf voor de kosten op te draaien! Als je kijkt hoeveel die IVF pogingen kosten voor mensen die verminderd vruchtbaar zijn.. Maar hier heeft de maatschappij toch geen last van! Wij willen een evenwichtig samengesteld gezin! Daar is ook ethisch gezien niets mis mee!!!!

 15. Op 12 juni 2014 om 20:04 schreef hazouri:

  mensen moeten wat blij zij dat ze gezond kindje kan krijgen
  maar de natuur laat zich niet invloeden
  heeft niks met dieet of geslachtskliniek en voorkeur te maken
  het is maar een wens

 16. Op 12 juni 2014 om 21:00 schreef anoniem:

  ook in nederland in geslachtsklinieken en dieet timing zijn flink verboden
  en waarom je niet voor het kiezen hebt de man bepaalt van het van het geslacht van een toekomstig niet de vrouw
  de man heeft een Y en X chromosomen en de vrouw heeft alleen maar twee XX chromosomen
  na versmelting van een zaadcel en eicel oftewel twee X-chromosoom van een afkomstig van een moeder en een afkomstig van een vader
  oftewel een X-chromosoom een afkomstig van een moeder en een Y-chromosoom afkomstig van een vader.in ieder geval (XX) wordt een kind een meisje en een tweede geval (XY) wordt het een jongen.en de natuur heeft het zo geregeld .en vergeet niet
  ieder kind heeft ze geschenk en heeft een eigen karakter en eigen wil en een eigen persoonlijkheid te helpen ontplooien leuke kanten en minder kanten.maakt niet uit of een kind een huidskleur heeft en welke nationaliteit hebt.mensen moeten vooral blij en dankbaar zijn dat ook gezond kind op de wereld mag zetten het is een geschenk van de natuur

 17. Op 19 juni 2014 om 19:26 schreef anoniem300:

  wees blij en dankbaar dat het kind gezond is

 18. Op 9 oktober 2014 om 22:22 schreef sara:

  ik heb 3 meisjes en krijg weer een meisje ben helemaal niet gelukkig wou heeeel graag baby boy maar helaas

 19. Op 12 februari 2015 om 22:06 schreef Ik:

  Je leeft maar een keer en laat mij dan zelf bepalen hoe ik mijn leven wil invullen. Zie reacties hierboven! Graag een meisje!!!

 20. Op 12 april 2016 om 09:14 schreef pepe20:

  Je moet blij zijn dat je een kind kan krijgen, sommige mensen kunnen dat namelijk niet eens. Ik zou ook graag een jongen willen maar ik ga ook niet zeiken en zie wel wat het wordt en als het een meisje is ben ik daar ook heel blij mee. Ik heb een jongen en een meisje en ik hou van beiden evenveel, het zijn namelijk mijn kinderen, maakt niet uit welk geslacht.

 21. Op 28 oktober 2016 om 11:53 schreef louise30:

  Ik ben ook zwanger van een jongen en had ook helemaal op een meisje gerekend en gehoopt, echter denk ik dat de teleurstelling meer voortkomt uit een voorstelling die wij maken. Je stelt je voor dat een meid geweldig is maar misschien wordt ze wel een jongensmeid, heeft ze een grote mond of botst het later enorm met mama…. Eigenlijk moet je geen geslachtsbepaling doen en het gewoon laten komen, dan ervaar je meteen hoe het daadwerkelijk is ipv te leven en voort te varen op de voorstelling die je hebt van beiden geslachten. En wat ik al helemaal fout vind zijn mensen die door blijven gaan met kinderen nemen voor een ander geslacht!! AUB zeg er zijn al veel en veel te veel mensen op de wereld, ga nog even lekker doelloos doorfokken denk ik dan. En als het dan tóch weer dat geslacht wordt wat je niet wilde ben je enkelt ongelukkiger en is dat bovendien zéér oneerlijk tegenover de kleine.. Acceptatie is toch de sleutel denk ik!!!!!

 22. Op 16 januari 2017 om 17:16 schreef Olya:

  Lieve allemaal! Ik heet Olya en ik doe een onderzoek in de Universiteit Twente precies over dit onderwerp, geslachtsselectie, en hoe de nieuwe technologieën onze keuze kunnen bepalen. Ik zou willen kunnen praten met iemand wie over die soort vragen voor zichzelf (zelf familie) hebt gedacht. Ik vraag me af of de nieuwe technologieën ons recht kunnen/moeten veranderen en wat het betekent voor onze beslissingen over familie. Dit forum gaat precies over die vragen maar ik zou het leuk vinden om een persoonlijk gesprek/interview met mensen te kunnen hebben. Hebt U interesse in dit onderwerp en wilt U met mijn onderzoek helpen, stuurt U me dan een email aan olga.kudina@utwente.nl Alvast bedankt! P.S. Excuses voor mijn Nederlands, mijn Engels is veel beter 🙂

Jouw reactie:

 


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer