Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het levenDoorgeslagen moslimtolerantie

13 augustus
2010

Alles moet wijken voor de islam, zo blijkt uit de overdreven tolerante instelling van de Nederlandse overheid. De wet- en regelgeving in ons land is op iedereen van toepassing, maar voor moslims die zich beroepen op hun religie blijken er opeens allerlei uitzonderingen te kunnen worden gemaakt. Bedrijven mogen bijvoorbeeld best kledingsvoorschriften eisen, maar het hoofddoekje blijkt heilig. Ook de strikte criteria die aan de foto op het paspoort worden gesteld om geautomatiseerde identificatie mogelijk te maken, worden voor moslims zomaar versoepeld. Natuurlijk zijn moslims in beginsel vrij om hun religie te beleven, maar wanneer dit leidt tot onaangepast en ongewenst gedrag, dan dient dat te worden afgestraft en niet te worden beschermd.

Kledingsvoorschriften

Moslims die zich in Nederland vestigen zijn in de eerste instantie niet uit zichzelf bereid om zich aan de hedendaagse Hollandse kledingsstijl aan te passen, zo blijkt uit de vele hoofddoekjes in het stedelijk straatbeeld. Op zich vormt dit geen probleem, want een hoofddoekje is niet storender dan bijvoorbeeld een muts, pet of hoed. Er zijn echter situaties waarin hoofddeksels niet wenselijk worden geacht, zoals bij uitoefening van bepaalde beroepen. Een Nederlands bedrijf of school mag daarom van zijn werknemers eisen dat zij de geldende kledingsvoorschriften respecteren. Een basisschoolleraar mag niet met een muts op voor de klas staan, maar als een moslima wordt geweigerd omdat zij haar hoofddoek niet wil afdoen, dan heet dat ongeoorloofde discriminatie. Iedereen moet zich houden aan de werkreglementen, maar voor moslims die zich beroepen op hun religie maken we blijkbaar een uitzondering.

Het curieuze is dat in landen als Turkije en Tunesië het dragen van hoofddoekjes in openbare functies al sinds 1981 verboden is. Een Turkse docente mag in haar thuisland dus geen hoofddoekje dragen als zij voor de klas staat, ook niet als zij teksten uit de koran kan aanhalen waaruit zou moeten blijken dat zij hiertoe verplicht is. Het is een mooi streven dat Nederland iedere inwoner de vrijheid gunt om zijn of haar leven naar wens vorm te geven, maar gaat het niet wat te ver om andere culturen hier meer ruimte te geven dan zij krijgen in hun thuisland?

Geautomatiseerde gezichtsherkenning

Ook bij de strikte eisen die wegens identificatiedoeleinden worden gesteld aan het Nederlands paspoort worden onlogische uitzonderingen gemaakt voor moslims. Bij het aanvragen van een paspoort dient een pasfoto te worden aangeleverd, en één van de acceptatiecriteria voor de foto op het paspoort is dat het gezicht volledig zichtbaar en het hoofd onbedekt moet zijn. Deze eis hangt direct samen met het hele nut van de foto: volgens de Nederlandse overheid is geautomatiseerde gezichtsherkenning niet mogelijk als de zijkanten van het gezicht bedekt zijn en de ooraanzet niet zichtbaar is. Een Nederlander die weigert zijn muts, hoed of pet af te zetten voor de foto, kan daardoor geen paspoort aanvragen.

Voor een moslim die zichzelf onherkenbaar maakt voor geautomatiseerde herkenningsapparatuur wordt echter weer een uitzondering gemaakt. Volgens de uitzonderingsbepalingen is hoofdbedekking plotseling geen probleem meer als de aanvrager van het paspoort het op grond van godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen vertikt om blootshoofds op de foto te gaan. Zoek een god van wie je je hoofd moet bedekken en de Nederlandse overheid durft niet meer van je te verlangen dat je herkenbaar op de foto gaat. Het is o zo belangrijk dat iedereen overal met beveiligingscamera’s herkend kan worden, maar moslima’s mogen blijkbaar gaan en staan waar ze willen zonder dat ze opgemerkt kunnen worden.

Voorkeursbehandeling

De Nederlandse overheid geeft moslims een voorkeursbehandeling. Op het eerste gezicht heel aardig natuurlijk, maar het is niet vreemd dat een groot deel van de rest van de Nederlandse bevolking zich daardoor achtergesteld en misschien zelfs bedreigd voelt. Zij hebben niet direct een probleem met de moslims, maar wel met alle uitzonderingen die hun eigen overheid maakt in wet- en regelgeving om ongewenste gedragingen toe te staan wanneer deze voortvloeien uit religieuze overtuigingen. Het is bovendien nog maar de vraag waarom de Nederlandse overheid zo overdreven tolerant is tegenover onaangepaste gedragingen van moslims. Komt dat doordat we echt denken dat we zo verdraagzaam horen te zijn of zijn we eigenlijk stiekem een beetje bang voor bomaanslagen en terrorisme als we ze boos maken?

Misschien moeten we het moslims ook maar toestaan om christenen, atheïsten en andere afvalligen te vermoorden. Want we moeten natuurlijk wel hun recht op religie respecteren, en hun heilige boek stelt dat zij een gewapende strijd moeten vechten tegen de ongelovigen. Dus tja, eigenlijk mag je niet moorden, maar ja, als je je beroept op de jihad en je doet het dus uit religieuze motieven, dan maken we in Nederland wel een uitzondering voor je.

Bronnen:
www.trouw.nl/nieuws/wereld/article1785136.ece
www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto

geplaatst onder Maatschappij
4 reacties op

“Doorgeslagen moslimtolerantie”

 1. Op 16 augustus 2010 om 20:08 schreef ricardo:

  De nederlandse regering is gewoon bang voor de islam en verschuilt zich achter politieke correctheid. Daardoor zijn we de laatste jaren steeds meer democratie en vrijheid van menings uiting kwijt geraakt. En iemand die daar wat van wil zeggen of wat aan probeert te doen (wilders) wordt met de nek aangekeken. Het trotse en sterke fundament waar Nederland vroeger op is gebouwd is aan het wegzakken in een politiek moeras met fatale gevolgen.

 2. Op 23 augustus 2010 om 11:59 schreef Gregorius:

  Ik wil even een nuance aanbrengen bij de reactie van Ricardo, want hoewel ik het eveneens volkomen onrechtmatig vind dat mensen uit verschillende achtergronden op verschillende wijze worden behandeld, ben ik het niet eens met de gedachte dat politieke figuren als Wilders zich enkel daarover uitspreken. Wat onder anderen Wilders namelijk ook continu suggereert is de rechtlijnigheid die volgens hem zou bestaan tussen Islam en terrorisme. Met als duidelijkste voorbeeld dat het puberale gedrag van een aantal Marokkaanse probleemjongeren door de Islam zou zijn ingegeven (want we kunnen er niet omheen draaien dat Wilders deze, hoewel onjuiste, suggestie doelbewust in stand houdt – wie dat wel wil heeft zijn hoofd stevig in het zand gestoken).
  Als dit artikel diende ter verdediging van een stem op de PVV, moet ik u helaas teleurstellen, want de PVV staat helaas voor meer dan enkel het aankaarten van deze ongelijke behandeling.

 3. Op 23 augustus 2010 om 12:47 schreef Seb:

  @Gregorius
  Dit artikel is enkel een betoog voor gelijke behandeling van alle Nederlandse burgers zonder uitzonderingen te maken voor bepaalde gemeenschappen. Een verband tussen de islam en terrorisme zou kunnen bestaan in de aansporing in de koran om niet-gelovigen en afvalligen uit te roeien. Maar gezien niet iedere moslim deze teksten letterlijk naleeft, is hiermee uiteraard niet aangetoond dat iedere moslim een terrorist is. Een verband tussen de islam en puberaal gedrag lijkt mij niet aangetoond. De rol van Wilders en de PVV blijft binnen dit betoog buiten beschouwing.

 4. Op 30 augustus 2010 om 07:37 schreef Wakka Kloe:

  Ik ben met de overheid mee eens dat alle nederlanders te wetten nakomen en wat de paspoort betreft moet iedereen met blootshoofd
  op de pasfoto staan en ook worden niet toegestaan zoals”: hoed, bed, hoofdoek, noem maar op…..op te foto staan !
  Alles draait om te veiligheid en ook iedere burgers moeten worden herkennen op de camera’s om criminaliteit, geweld, beroving, enz…. te voorkomen ! Dus iedereen moeten hier alles aanpassen, dat is logisch !

Jouw reactie:

 


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer