Sɛ·bɪs·mə

Een logische en consequente visie op de wereld en het leven2012 Voorspellingen deel 1: Remote viewing

13 november
2010

Op 21 december 2012 eindigt de Vijfde Grote Cyclus van de Mayakalender. Veel mensen verwachten een dag als alle andere, die vervolgens geruisloos zal overgaan in de volgende. Anderen geloven in oude profetieën die spreken van het einde der tijden, de terugkomst van de goden of aliens die ons hebben gecreëerd, of de ontsluiting van een poort die de mensheid naar een hoger bewustzijnsniveau zal brengen. Het is opvallend dat niet alleen de Maya’s hebben voorspeld dat er op 21 december 2012 iets bijzonders staat te gebeuren: ook de Chinese I Ching, de Sumeriërs, de Egyptenaren, Tibetaanse monniken en vele anderen schijnen drastische veranderingen te voorspellen in precies dat jaar, en vaak op precies die dag. Maar hoe betrouwbaar zijn al deze voorspellingen? Deel 1 van een analyse van de verschillende profetieën: remote viewing door Tibetaanse monniken.

Op 26 december 2004 stond er in de India Daily een artikel van N.K. Subramanium met als titel ‘Remote viewing Tibetan monks see Extra Terrestrial powers saving the World from destroying itself in 2012’. Het artikel vertelt over boeddhistische monniken uit Tibet die middels ‘remote viewing’, het waarnemen van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd afspelen, zouden hebben vastgesteld dat de wereldmachten op ramkoers zijn en in 2012 elkaar met kernwapens zullen proberen te vernietigen. Een bijzondere gebeurtenis zal echter voorkomen dat de aarde ten onder gaat: bovennatuurlijke of goddelijke krachten grijpen in en redden de wereld. Een indrukwekkend vooruitzicht, maar betreft het hier een accurate profetie of uit de hand gelopen fantasie?

Enige bron

Ten eerste doet het artikel in de India Daily verslag van het relaas van een aantal Indiaanse toeristen die met de Tibetaanse monniken zouden hebben gesproken en bevat het geen informatie die direct afkomstig is van de monniken zelf. Bovendien zijn er geen bronnen te vinden waaruit kan worden afgeleid dat de gedane beweringen na 2004 zijn bevestigd, ontkend, genuanceerd of aangevuld. Er bestaat geen officiële verklaring van de Tibetaanse monniken en interviews met hen over dit onderwerp zijn niet gepubliceerd. Een zoekopdracht naar ´Tibetan monks´ en ´2012´ leidt dan ook telkens weer tot hetzelfde artikel.

Het valt dus niet met zekerheid vast te stellen dat Tibetaanse monniken werkelijk een voorspelling hebben gedaan over 2012: men zal de toeristen die dit verhaal de wereld in hebben geholpen op hun woord moeten geloven. Maar stel dat het hier een authentieke boodschap betreft. In dat geval is het goed om te onderzoeken in tot hoeverre deze monniken de kunst van remote viewing beheersen, welke eerdere voorspellingen zij hebben gedaan en hoe nauwkeurig deze achteraf bleken te zijn.

Remote viewing

Remote viewing is geen wetenschappelijk bewezen techniek. Moderne studies, die onder streng gecontroleerde condities zijn uitgevoerd, hebben niet kunnen aantonen dat het mogelijk is om met buitenzintuiglijke waarneming objecten te kunnen zien die zich buiten het gezichtsveld of zelfs in de toekomst bevinden. Toch heeft deze techniek al duizenden jaren een permanente plaats in de Tibetaanse cultuur.

De Tibetaanse monniken maken echter niet regelmatig voorspellingen bekend die vervolgens getoetst kunnen worden. Wel schijnt er een profetie te bestaan over een tijd waarin de aarde in vrede zal zijn en iedereen verlicht is, maar deze is weinig specifiek en is nog niet vervuld. Een andere profetie kan wel gecontroleerd worden: deze betreft een gesloten deur in het heiligdom te Lhasa. Wanneer deze deur geopend zou worden, dan zou de kracht van het wensvervullende juweel zich openbaren. Toen deze deur echter enkele jaren geleden werd geopend toen de Chinezen het heiligdom verwoestten, gebeurde er niets.

Regionale oorlogen

Uit eerdere voorspellingen van de Tibetaanse monniken blijkt dus niet zonder meer dat zij onfeilbaar zijn in al hun mededelingen over de toekomst. Maar zullen zij in het specifieke geval van de profetie over 2012 gelijk hebben? Om een indicatie te krijgen van het waarheidsgehalte kan een deel van deze profetie inmiddels getoetst worden. Er wordt namelijk niet alleen een uitspraak gedaan over de situatie in het jaar 2012, maar ook over de staat van de wereld in de jaren die hieraan vooraf gaan en over 2010 in het bijzonder.

“Tussen nu en 2012 zullen de wereldmachten zich blijven bezighouden met regionale oorlogen. Terrorisme en geheime oorlogen zullen het grootste probleem vormen,” zo luidt de voorspelling uit 2004. Dit blijkt te kloppen, overal ter wereld worden conflicten uitgevochten en terroristische aanslagen zijn letterlijk aan de orde van de dag. Maar erg indrukwekkend is deze voorspelling niet: volkeren strijden al duizenden jaren lang met elkaar, en regionale oorlogen zijn verre van uniek.

Het jaar 2010

Over het jaar 2010 zijn de monniken specifieker: in en rond dat jaar zullen de wereldmachten elkaar volgens hen dreigen te vernietigen. Maar, hoewel er nog anderhalve maand te gaan is, zijn er nog geen berichten verschenen waaruit duidelijk blijkt dat de wereldmachten op het punt staan om elkaar te gaan vernietigen. Zelfs de hoogtepunten waren vrij onschuldige incidenten: het bezoek van de Dalai lama aan president Obama op 18 februari en het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede aan dissident Liu Xiaobo zorgde voor woede in China, de internationale Teken-Mohammed-dag op 20 mei en een aantal aangekondigde koranverbandingen leidde tot consternatie in de islamitische wereld, en de aanval van de Israëlische marine op een konvooi boten met hulpgoederen en activisten van de Free Gaza Movement veroorzaakte wereldwijde ophef.

Maar aan de andere kant kwamen een aantal wereldmachten juist ook nader tot elkaar. Zo verlieten op 19 augustus de laatste Amerikaanse gevechtstroepen Irak en kondigde Obama op 1 september het einde af van de militaire operaties in dat land, begonnen op 2 september de vredesbesprekingen tussen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, en wisselden de Verenigde Staten en Rusland een recordaantal spionnen uit.

Bovendien meldden de media weinig zorgwekkend nieuws over kernwapens. Integendeel: regeringen wereldwijd beweren juist te streven naar nucleaire ontwapening. Ontwikkelingen in het atoomprogramma van Iran baarde de internationale gemeenschap daarom wel wat zorgen, en de Europese Unie reageerde op 26 juli met verscherping van sancties nadat Iran had aangekondigd tien nieuwe uraniumopwerkingscentrales te willen bouwen. Op 21 augustus werd één van deze centrales bevoorraad met door Rusland verrijkt uranium: een eerste fysieke stap naar opstarting van de centrale. De Verenigde Staten testte overigens, tot woede van Japan, in oktober een atoombom in een ondergrondse basis in Nevada.

Dreigen wereldmachten momenteel elkaar te vernietigen? Oordelend naar de berichten in de media lijkt de situatie iets minder gespannen als de Tibetaanse monniken hadden verwacht. Misschien houden regeringen informatie achter voor hun burgers, en mogelijk zal pas achteraf blijken welke gebeurtenissen in 2010 uiteindelijk de aanleiding vormden voor een nucleaire oorlog, maar op dit moment zijn de aangekondigde verscherpte verhoudingen in ieder geval niet duidelijk zichtbaar.

Essentie van spiritualiteit

Als de profetie van de Tibetaanse monniken correct is, dan zal de gehele wereld tussen 2010 en 2012 gepolariseerd raken en zich voorbereiden op ‘het einde der tijden’. Hevige politieke manoeuvres en onderhandelingen zullen plaatsvinden zonder veel succes. In 2012 zal de wereld zich ten slotte werpen in een complete, destructieve nucleaire oorlog. Op dat moment zal er echter worden ingegrepen, zo luidt de voorspelling. Bovennatuurlijke of goddelijke krachten, die ons overigens continu bekijken, grijpen in en redden de wereld. Zij zullen zich aan de mensheid tonen op een manier die geen van ons zal beangstigen.

Na 2012 zal onze beschaving zich niet langer bezighouden met materiële fysica en chemie, maar zullen de mensen de essentie van spiritualiteit, de relatie tussen het lichaam en de ziel, reïncarnatie en onderlinge verbondenheid begrijpen. Bovendien zullen we inzien hoe externe krachten ons geregeld hebben gered van allerlei gevaren, zonder dat wij ons daar bewust van waren.

Andere remote viewers

De Tibetaanse monniken zijn niet de enigen die beweren middels remote viewing te hebben vastgesteld dat er in 2012 iets bijzonders staat te gebeuren. Sommigen stellen dat er een korte periode is die niet waargenomen kan worden en dat het zicht daarna wazig is en er nog maar weinig mensen op aarde zijn, anderen beweren dat er helemaal niets gezien kan worden na het jaar 2012. Deze ‘onzichtbaarheid’ zou veroorzaakt worden door de aard van de nieuwe tijd: de theorie luidt dat er niet langer een verloop zal bestaan tussen de ‘gedachtevorm’ en haar bijbehorende ‘3D werkelijkheidsvorm’. De verschillende gevallen zijn echter niet goed gedocumenteerd en hun onderlinge onenigheid betreffende de situatie in 2012 geeft de indruk dat niet alle remote viewers werkelijk de toekomst hebben gezien.

Conclusie

De 2012-profetie die aan de Tibetaanse monniken wordt toegeschreven is weinig overtuigend. Ten eerste berust de gehele voorspelling op een enkele bron: een artikel in de India Daily uit 2004 waarin een aantal Indiaanse toeristen beweren contact gehad te hebben met de monniken. De monniken zelf hebben nooit een verklaring doen uitgaan. Ten tweede is remote viewing, de techniek die ten grondslag zou liggen aan de profetie, omstreden en niet wetenschappelijk bewezen. Bovendien zien verschillende remote viewers niet allemaal hetzelfde wanneer zij naar 2012 ‘kijken’. Ten derde lijkt het onderdeel van de voorspelling die mededelingen doet over het jaar 2010 onjuist te zijn: de huidige wereldmachten lijken niet op het punt te staan om elkaar te zullen vernietigen, noch bestaat er de reële dreiging van een nucleaire oorlog. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat deze profetie authentiek is en vervuld zal worden.

Bronnen:
www.cainer.com/tibet/partthree.html
www.diagnosis2012.co.uk/5.htm
www.hln.be/../..nieuwe-test-met-atoombom-in-VS.dhtml
www.indiadaily.com/editorial/12-26-04.asp
Documentaire 2012 Mayan Prophecy and the Shift of the Ages (2009)

nl.wikipedia.org/wiki/Atoomprogramma_van_Iran
en.wikipedia.org/wiki/Remote_viewing
en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_Buddhism

nl.wikipedia.org/wiki/Januari_2010
nl.wikipedia.org/wiki/Februari_2010
nl.wikipedia.org/wiki/Maart_2010
nl.wikipedia.org/wiki/April_2010
nl.wikipedia.org/wiki/Mei_2010
nl.wikipedia.org/wiki/Juni_2010
nl.wikipedia.org/wiki/Juli_2010
nl.wikipedia.org/wiki/Augustus_2010
nl.wikipedia.org/wiki/September_2010
nl.wikipedia.org/wiki/Oktober_2010
nl.wikipedia.org/wiki/November_2010

geplaatst onder 2012
2 reacties op

“2012 Voorspellingen deel 1: Remote viewing”

 1. Op 14 november 2010 om 23:43 schreef Edward:

  Dat valt dan toch (gelukkig) tegen.

 2. Op 8 februari 2012 om 20:11 schreef Lilian Duijn:

  Heb net kennis gemaakt met Remote viewing en geloof zelf niet dat de wereld zal vergaan in 2012,ik denk dat we nog veel te veel moeten leren,om de wereld te begrijpen en proberen die te behouden.

  gr lilian Duijn

Jouw reactie:

 


 • 2016
 • 2015
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

 • Privacy
  Disclaimer